Grundläggande regler i Blackjack

Blackjack är ett kortspel som även kallas 21. Blackjack spelas runt om helavärlden, både i vanliga lokala casinon och i casinon på internet. Vanligtvis så är man fyra spelare vid spelbordet, men man spelar inte mot varandra utan mot dealern. Olika casinon har olika Blackjack regler, och det finns ett stort antal varianter av spelet.

Grundläggande Blackjack regler

Målet med blackjack är att få ihop en hand med kort som sammanräknade blir högre än givens hand, men inte högre än 21. Landar man över 21, vilket kallas att bli tjock eller att busta, så förlorar man oavsett vad given har på handen. De klädda korten är värda 10, medan esset kan vara värt 1 eller 11. Om man får 21 med första given så kallas det Blackjack, vilket ger en och en halvgånger insatsen, men endast om inte även given får Blackjack. Om ingen får Blackjack så fortsätter spelet och spelaren får olika drag att välja mellan. Hit betyder att spelaren får ett nytt kort av given, medan stand är när man behåller den handen man redan har fått. Om man får två kort med samma värde kan man göra en split, vilket innebär att man delar korten till två händer och dubblar originalsatsningen. Man kan också göra en double down, vilket är en dubbling av originalsatsningen för att kunna ta emot en ny hit.

Spelvarianter

Varje casino avgör sina egna Blackjack regler och det finns därför hundratals varianter. Några områden som skiljer sig åt är till exempel hur många kortlekar som används, i vilken ordning spelarna får korten utdelade eller hur dessa kan splittas och dubblas. Given kan antingen ha hård eller mjuk 17 och utbetalningen för en Blackjack skiftar ofta. Antal kortlekar skiftar mellan en, två, fyra, sex eller åtta och ju fler kortlekar desto större statistiskt övertag har banken. Splittning varierar från obegränsad splittning till att man har ett tak, till exempel max fyra splittningar per hand.

Att tänka på

Blackjack är inte ett spel som styrs enbart av slumpen. Given styrs givetvis av chansen, men för varje hand finns en optimal strategi som delvis baseras på att givens drag alltid är förutsägbart. Man kan som spelare också tillämpa korträkning för att öka sina odds, men med flera kortlekar och kontinuerlig kortblandning blir den strategin betydligt mindre effektiv. Innan man beslutar sig för en strategi bör man därför ta reda på vilka Blackjack regler som tillämpas.